Werkwijze

Werkwijze voedselbank

Om op donderdagmiddag voedsel op te kunnen halen op de uitgiftepunten, moet uiterlijk op dinsdagmiddag aan het Regionale Distributiecentrum Rotterdam worden doorgegeven voor hoeveel personen/gezinnen er voedsel nodig is.

Vanuit Rotterdam krijgen wij het voedsel van Voedselbank Nederland. Plaatselijk verkregen goederen gaan in de pakketten. Kleinere hoeveelheden of goederen met een duidelijke bestemmingsvoorkeur worden kort voor de uitgifte bij de uitgiftepunten in het pakket gedaan.

Hoe vaak wordt een pakket verstrekt?

Wekelijks vindt er uitgifte van pakketten in Hardinxveld Giessendam plaats in de twee uitgiftepunten. Het voedsel word niet thuisgebracht en moet dus zelf worden opgehaald bij de voedselbank. Indien iemand verhindert is, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren gemeld te worden.

Huisregels

Aan het ophalen van de pakketten zijn een paar regels verbonden. Deze gaan met name over het afhalen van de pakketten en wat huishoudelijke zaken. Iedere klant krijgt deze regels bij het eerste bezoek aan de voedselbank en dient deze ook voor akkoord te ondertekenen.

Vaste regel is dat de klant het pakket zelf ophaalt, of zelf iemand regelt die dit voor hem/haar doet. De voedselbank brengt geen pakketten aan huis.

Klachten

Indien er over de inhoud van de verstrekte pakketten of de voedselbank in het algemeen klachten zijn, heeft de voedselbank een klachtenformulier. Deze formulieren zijn tijdens de uitgifte bij de contactheren -vrouwen, maar bij voorkeur via mail op te vragen. Na het invullen van het formulier zal de klacht door het bestuur in behandeling worden genomen en krijgt u binnen 2 weken antwoord.