Giften

Voedsel

De voedselbank in Rotterdam onderhoudt contacten met levensmiddelenfabrikanten. In Rotterdam kan het voedsel worden opgehaald door andere voedselbanken in Nederland. Het gaat daarbij om basispakketten (met rijst, pasta, brood, groenten en fruit) met aanvullende voedselwaren. Als voedselbank Hardinxveld-Giessendam maken wij gebruik van die pakketten, welke worden aangevuld met producten die plaatselijk / regionaal worden verkregen.

Wilt u ons met voedsel en/of goederen steunen?

Indien u Voedselbank Hardinxveld-Giessendam met voedsel wilt steunen (bedrijfsmatig of particulier), dan is dit mogelijk. Voor grotere hoeveelheden kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-38048935.

Spullen kunnen eventueel bij u opgehaald worden. Heeft u enkele artikelen of kleine hoeveelheden welke u aan ons ter beschikking wilt stellen, dan kunt u deze ook afgeven op de volgende locatie: Marry Verkaik, Ekster 26, Hardinxveld-Giessendam

Of wellicht kent u een van onze vrijwilligers die ervoor kan zorgen dat uw spullen in het pakket terechtkomen.

Financieel

Wilt u onze voedselbank op financieel vlak steunen, dan is dit uiteraard ook mogelijk.

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer: NL92 RABO 0157 1354 89.

De Stichting Voedselbank Hardinxveld-Giessendam is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de Voedselbank als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting opgeven.

Door Stichting Voedselbank worden geen beloningen betaald aan bestuursleden en vrijwilligers.
Onkosten kunnen na goedkeuring van het bestuur worden vergoed.

De Stichting Voedselbank Hardinxveld-Giessendam hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen; alles wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij de voedselbank. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.