Aanmelden

Aanmeldingen voor voedselhulp van de voedselbank lopen uitsluitend via een hulpverlenende instantie zoals o.a.:

Als voedselbank hanteren we deze regel, zodat een hulpvraag niet op zichzelf staat.

We willen mensen steunen ter overbrugging van een moeilijke periode en door het contact met een hulpverlenende instantie is er zicht op een oplossing.

Het is dus niet mogelijk om als hulpzoekende persoon rechtstreeks bij de voedselbank een aanvraag in te dienen.

Bent u hulpverlener? Klik dan

om het formulier als Excelbestand te downloaden.

Zo nodig kunt u via telefoonnummer 06-83333553 ook een papieren versie van het aanvraagformulier opvragen.

Hoe berekenen we de voedselbanknorm?

 • Elk huishouden heeft een basisbedrag van € 135
 • Voor elke persoon in het huishouden komt er € 95 bij

Welke gegevens moeten op het aanvraagformulier worden ingevuld?

Op het aanvraagformulier moeten alle gegevens worden ingevuld over uw inkomsten en uitgaven. Met de eerste her-intake worden de bankafschriften gecontroleerd.

Om een goede beoordeling te kunnen maken bij bewindvoering, dienen bij controle de volgende stukken te worden overlegd:

 • Uitspraak rechtbank (eenmalig)
 • Het schuldenoverzicht
 • De beheerrekening
 • De leefgeldrekening
 • Het budgetplan

 Overige vaste lasten die mogen meetellen:

 • Huur/Hypotheek
 • Energie + water
 • Zorgverzekering (maximaal € 189 per volwassene)
 • Verzekeringen
 • Internet en bellen maximaal € 55  +  € 4 per kind boven de 12 jaar. Als een databundel noodzakelijk is, kan maximaal € 10 per persoon extra meegenomen worden
 • Eigen risico zorgverzekering en niet vergoede ziektekosten per persoon maximaal € 38

Forfaitaire uitgaven per huishouden maximaal € 49 (en € 37 per extra gezinslid) opgebouwd uit:

 • Persoonlijke verzorging maximaal € 25 (en € 19 per extra gezinslid)
 • Schoonmaakmiddelen maximaal € 6
 • Vervoerskosten maximaal € 18 per gezinslid

Criteria en berekening.

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de NIBUD-bedragen voor het basisbehoeftenpakket.

De maximale periode voor het gebruik van de voedselbank is in principe 3 jaar.

Wij hanteren de criteria, die zijn vastgelegd per 01-01-2021. U kunt

het PDF bestand met de nieuwste criteria downloaden.