Contact

Het bestuur

1. voorzitter

2. secretaris

3. penningmeester

4. bestuurslid

5. bestuurslid

Overige contacten

Intake van nieuwe cliënten

Logistiek

Voedselveiligheid

Vertrouwenspersonen