Aanmelden

Aanmeldingen voor voedselhulp van de voedselbank lopen uitsluitend via een hulpverlenende instantie zoals o.a.: Avres, Rivas, diaconieën, Servanda, noodfonds etc. Als voedselbank hanteren we deze regel, zodat een hulpvraag niet op zichzelf staat.

We willen mensen steunen ter overbrugging van een moeilijke periode en door het contact met een hulpverlenende instantie is er zicht op een oplossing.

Het is dus niet mogelijk om als hulpzoekende persoon rechtstreeks bij de voedselbank een aanvraag in te dienen.

Bent u hulpverlener? Klik dan hier om het formulier als Excelbestand te downloaden.

Zo nodig kunt u via telefoonnummer 06-83333553 ook een papieren versie van het aanvraagformulier opvragen.