Aanmelden

Aanmeldingen voor voedselhulp van de voedselbank lopen uitsluitend via een hulpverlenende instantie zoals o.a.: Avres, Rivas, diaconieën, Servanda, noodfonds etc. Als voedselbank hanteren we deze regel, zodat een hulpvraag niet op zichzelf staat.

We willen mensen steunen ter overbrugging van een moeilijke periode en door het contact met een hulpverlenende instantie is er zicht op een oplossing.

Het is dus niet mogelijk om als hulpzoekende persoon rechtstreeks bij de voedselbank een aanvraag in te dienen.

Bent u hulpverlener? Klik dan hier om het formulier als Excelbestand te downloaden.

Zo nodig kunt u via telefoonnummer 06-83333553 ook een papieren versie van het aanvraagformulier opvragen.

Hoe berekenen we de voedselbanknorm?

 • Elk huishouden heeft een basisbedrag van € 135,-
 • Voor elke persoon in het huishouden komt er € 90,- bij.

Welke gegevens moeten op het aanvraagformulier worden ingevuld?

Op het aanvraagformulier moeten alle gegevens worden ingevuld over uw inkomsten en uitgaven. Met de eerste herintake worden de bankafschriften gecontroleerd.

Om een goede beoordeling te kunnen maken bij bewind voering, dienen bij controle de volgende stukken te worden overlegd;

 • Uitspraak rechtbank (eenmalig)
 • Het schuldenoverzicht
 • De beheerrekening
 • De leefgeldrekening
 • Het budgetplan

 Overige vaste lasten die mogen meetellen:

 • Huur/Hypotheek
 • Energie + water maximaal € 200,-
 • Verzekeringen
 • Internet en bellen maximaal € 57,-  +  € 4 per kind boven de 12 jaar
 • Eigen risico zorgverzekering en niet vergoede ziektekosten per persoon max. € 38,-

Forfaitaire uitgaven per huishouden max. € 69,- opgebouwd uit:

 • Persoonlijke verzorging max. € 36
 • Schoonmaakmiddelen max. € 7
 • Vervoerskosten max. € 26

Criteria en berekening.

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria in uitgegaan van de NIBUD-bedragen voor het basisbehoeftenpakket.

 De maximale periode voor het gebruik van de voedselbank is in principe 3 jaar.